قابل توجه همکاران رادیولوژیست

شرکت تکوین طب..

TakvinSamsungLogo

اسپانسر دیاموند کنگره سی و پنجم

اخبار تخصصی

تهاتر حق بیمه با مطالبات مراکز

تهاتر حق بیمه با مطالبات مراکز

تهاتر، احتساب و تسویه بدهی حق بیمه با مطالبات مراک...
وبینار MRI زانو

وبینار MRI زانو

 وبینار ام آر آی زانو-پنجشنبه 26 تیرماه 1399...
وبینار تصویربرداری بیماری های ریه

وبینار تصویربرداری بیماری های ریه

وبینار تصویربرداری بیماری های ریه -پنجشنبه 19 تیرم...

اخبار عمومی

کیس هفته

مقالات برگزیده

Advanced protocols for PETCT

Advanced protocols for PETCT

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
Assesment of Viability in PET CT

Assesment of Viability in PET CT

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
Cardiac Hybrid Hmaging

Cardiac Hybrid Hmaging

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
Imaging and PET : Iymphoma

Imaging and PET : Iymphoma

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
Imaging in Lung Cancer PET CT

Imaging in Lung Cancer PET CT

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
New Imaging in Liver Disease - PET CT

New Imaging in Liver Disease - PET CT

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...
PET andP ET CT in Esophagial/Stomach Cancer

PET andP ET CT in Esophagial/Stomach Cancer

برای مشاهده متن کامل مطلب و د...