کلاس 29 دی ماه 96 - مدرسه رادیولوژی دستیاری

با سلام
کلاس این هفته مدرسه رادیولوژی دستیاری به قرار زیر است.
موضوع :
گزارش استاندارد ماموگرافی و سونوگرافی بر اساس BIRADS
مدرس :
سرکار خانم دکتر کشاورز (از اساتید بیمارستان مهدیه – دانشگاه شهید بهشتی)
مکان:
سالن آمفی تئاتر بیمارستان شهید هاشمی نژاد
زمان:
جمعه 29 دی
ساعت :
ده الی سیزده (10 الی 13)

آدرس لینک مدرسه رادیولوژی دستیاری
https://t.me/IrainanSchoolofRadiology
(حضور برای عموم رادیولوژیستهای محترم نیز آزاد میباشد)

اخبار عمومی

بدعهدی میلیاردی بیمه ها در پرداخت به موسسات رادیولوژی

بدعهدی میلیاردی بیمه ها در پرداخت به موسسات رادیولوژی

رئیس‌انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به بدعهدی بیمه...
مراکز رادیولوژی در آستانه ورشکستگی

مراکز رادیولوژی در آستانه ورشکستگی

دکتر حسین کرمپور نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران ب...
مراکز رادیولوژی کشور در شرف ورشکستگی قرار گرفته اند

مراکز رادیولوژی کشور در شرف ورشکستگی قرار گرفته اند

عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران، ضمن تشریح خط...
دفاعیه انجمن برای پرونده سازمان تعزیرات حکومتی - 92/3/4

دفاعیه انجمن برای پرونده سازمان تعزیرات حکومتی - 92/3/4

رئیس محترم شعبه 55 سازمان تعزیرات حکومتی تهرا...

کیس هفته