کنفرانس یک روزه رادیولوژی قفسه سینه و بیماریهای استخوان - دی ماه 1395

   برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید

دبیر اجرایی : آقای دکتر حسین کرمپور

دبیر علمی : آقای دکتر جلال جلال شکوهی

ظرفیت : 200نفر

هزینه ثبت نام متخصصین رادیولوژی عضو انجمن  : 1/000/000 ریال

هزینه ثبت نام سایرمتخصصین   : 1/000/000 ریال

هزینه ثبت نام پزشکان عمومی  : 5000/000 ریال

 ثبت نام دستیاران رادیولوژی و اینترنها رایگان است

تلفن تماس : 44462078 خانم رضایی

توضیحات :

*ثبت نام فقط از طریق درگاه مربوطه در سایت انجمن رادیولوژی ایران انجام میشود و در روز برگزاری در محل ، ثبت نام انجام نخواهد شد.

*ارایه کارت شناسایی برای ثبت نام کنندگان در محل برگزاری کنفرانس الزامی است.