سیستان و بلوچستان

ریاست هیات مدیره :      

دکتر محمد عظیم طاهری بجد

 

 اعضاء هیات مدیره :

دکتر شراره صانعی سیستانی(نایب رئیس)

دکتر ابوالفضل بیهقی(دبیر)

دکترغلام عبدی(خزانه دار)

دکتر زهره روحانی(عضو)

دکتر رویا کاغذ کنانی(عضو)

 دکترفاطمه حسین آبادی(عضو)

 

    

 

 

اخبار انجمن :                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

آدرس :

 زاهدان-تقاطع خیابان خیام و بهشتی -نبش ورودی زیرگذر- ساختمان پزشکان مهر -طبقه زیرین - کلینیک تصویربرداری حنیف

 

 تلفن :                                    دورنگار: