پیام ریاست محترم ستاد کرونای تهران و ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جناب آقای دکتر زالی بمناسبت روز رادیولوژی

روز رادیولوژی را خدمت همکاران محترم رادیولوژیست تبریک عرض می نماییم