عنوان کلیک ها
دکتر زالی رییس کل سازمان نظام پزشکی طی نامه ای به روسای دانشگاه ها پروانه های طبابت را با شرایطی به شرح زیر تا آذر ماه 1395 تمدید نمود کلیک ها: 2497
حفظ استقلال سازمان نظام پزشکی از ضروریات است کلیک ها: 3769
آقای دکتر حریرچی؛ما به دنبال منفعت شخصی نیستیم کلیک ها: 3600
بخشنامه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در باب سونوگرافی کلیک ها: 4628
سونوگرافی را نمی توان با آزمون و خطا یاد گرفت کلیک ها: 4272
تور بازدید از نمایشگاههای پزشکی کلیک ها: 4251
فقدان قانون برای مبارزه با خود ارجاعی کلیک ها: 4599
عدم موفقیت در واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی کلیک ها: 4691
وقتی پزشک زنان مشغول انجام کارهای درامد زا از جمله تعیین وقت سزارین و انجام سونوگرافی می شود کلیک ها: 5003
یک متخصص زنان و زایمان نیز به دلیل تحمیل هزینه و استفاده از تجهیزاتی که مجوز آن را نداشت، 4.5میلیارد تومان جریمه شد کلیک ها: 3359