نحوه گزارش موكورمايكوز در MRI -دکتر محمد علی کاظمی(عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و مسئول كميته تصويربرداري سر و گردن انجمن راديولوژي ايران)

نحوه گزارش موکورمایکوز در MRI

Loading the player...