پيام دستياران راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز به مناسبت درگذشت جانسوز استاد دكترميرعالي عضو هيات علمي گروه راديولوژي

drmirali

در همین روزهای خاکستری پر ملالی که حتی مرگ هم تکرار مکرری شده ، مردی بی تکرار ترک مان گفت ...
چه غریب افتاده ایم در دنیایی که آدم های خوب نایابش، رهای مان می کنند در تنهایی بی دوای خویش تا باورمان نشود دنیا هم می تواند مأمن انسان های فرشته صفت باشد .
چقدر دلتنگی های مان بی تسلی می ماند برای استاد بزرگواری که عاشقانه در حلقه بیماران و دانشجویانش، ترک رنج دنیا گفت .
چقدر دریغ با ما هست از قدری که نشناختیم.

بیمارستان خیلی خالی تر از همیشه است، قلب های مان ولی پر از یاد بی مثالش، پر از غم نبودنش .