بیمه نامه مسئولیت حرفه ای و فنی رادیولوژیست ها (ویرایش چهارم- دیماه 1399)

logobimetaavonبیمه مسئولیت حرفه ای برای همه پزشکان مطابق قانون برنامه توسعه ششم اجباری است.

بدلیل متفاوت بودن برخی جوانب رشته رادیولوژی با سایر رشته های پزشکی، بیمه نامه ‌های مسئولیت پزشکی که بطور معمول توسط شرکت های مختلف بیمه صادر می شوند غالباً خطراتی که رادیولوژیست ها در معرض آنها هستند را پوشش نمی دهند. به همین دلیل کمیته حقوقی انجمن رادیولوژی برای اولین بار در سال ۹۶ اقدام به تهیه بیمه نامه اختصاصی برای رادیولوژیست ها نمود.

در سالهای بعد آن را کامل تر کرد  و تا کنون بمدت سه سال متوالی  تفاهم نامه بیمه اختصاصی رادیولوژیست ها  تهیه و در اختیار اعضاء قرار گرفته است.

 در سال 99 با توجه به تجربیات سالهای قبل، ویرایش چهارم بیمه نامه مسئولیت پیشنهادی رادیولوژیست ها در 15 بند ( پیوست شماره یک) تهیه شد و فراخوان به شرکت های بیمه جهت بررسی این پیشنهاد و اعلام نظر در مورد میزان تعهدات آن شرکت ها برای پوشش این بیمه نامه داده شد. این فراخوان عمومی بود و هیچ ‌محدودیتی برای شرکت های بیمه ای وجود نداشت .

 چهار شرکت بیمه با شرایط و نرخهای متفاوت اعلام همکاری کردند: بیمه های آرمان ، ایران ، تعاون  و سامان.

این شرکتها پس از بررسی بیمه نامه پیشنهادی انجمن رادیولوژی، در مورد سطح پوشش بندهای این بیمه نامه و هزینه حق بیمه اعلام نظر کردند که خلاصه آن در جدول زیر ارائه شده است:

 

 

شرکت  بیمه

 

تعهد میزان پوشش بیمه نامه پیشنهادی انجمن رادیولوژی (پیوست 1)

توانگری مالی

حق بیمه

(با سرمایه 500 میلیون)

ایران

(کدنماینده

5353)

بند 5 و 6 (مربوط به زمان اعلام خسارت و پرداخت خسارت بدون رای دادگاه ) را بطور کامل پوشش نمی دهد

سطح دو نسبت 71

720 هزار تومان

آرمان

(دفتر مرکزی)

کلیه موارد پیشنهادی را پوشش می دهد

سطح دو نسبت 71

950 هزار تومان

تعاون

(کارکزاری شفیع کد586)

کلیه موارد پیشنهادی را پوشش می دهد

پرداخت خسارت به روز با افزایش سالانه 30 درصد تا 6 سال را پوشش می دهد (پیشنهاد انجمن پرداخت بروز خسارت با افزایش سالانه 20 درصد تا 5 سال بود)

سطح یک   نسبت138

700 هزار تومان

سامان

(واشنگ کد5888)

کلیه موارد پیشنهادی را پوشش می دهد، بجر پرداخت به روز خسارت که بمدت 3 سال با افزایش 20 درصد سالانه را پوشش می دهد

سطح یک نسبت 115

1 میلیون و 50 هزار تومان

 

 مطابق جدول بالا بیمه تعاون شرایط بهتری دارد و بر این اساس تفاهم نامه با این  شرکت بیمه تهیه شدجهت تهیه غیرحضوری این بیمه نامه با شماره های 09014345858 و 09127360991 تماس حاصل نمائید.

نکته مهم : همکاران محترم در انتخاب هر کدام از بیمه های جدول فوق و یا بیمه های خارج از این جدول برای تهیه بیمه نامه مسئولیت مختار هستند.

 در پیوست 2 جدول توانگری مالی بیمه ها که از سوی بیمه مرکزی ارائه شده است، جهت اطلاع ارائه شده است. شرکت های سطح یک 100 درصد توان مالی برای انجام تعهدات خود دارند  و شرکت ها سطح دو  به میزان 70 تا 100 درصد توان مالی برای انجام تعهدات خود دارند.

انجمن رادیولوژی ایران - دی ماه 1399

پیوست شماره 1-بیمه نامه مسئولیت حرفه ای رادیولوژیستها 

پیوست 2- جدول توانگری بیمه ها بر اساس اعلام بیمه مرکزی

پیوست3-جدول محاسبه تخفیفات سالیانه

پیوست 4-فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان رادیولوژیست

پیوست 5-مراحل صدور بیمه نامه