جلسه هیات مدیره انجمن رادیولوژی و بورد رادیولوژی با معاونت محترم درمان وزارت بهداشت و درمان جناب آقای دکتر جان بابایی

در جلسه امروز  11آذر 1399نمایندگان بورد و انجمن رادیولوژی با معاونت محترم درمان وزارت بهداشت ،دکتر جان بابایی در خصوص مسائل و مشکلات رشته رادیولوژی، موضوعات زیر مطرح شد:
 
۱. رای دیوان عدالت اداری 
 
۲. موضوع دریافت وجه و انجام سونوگرافی برای سایر رشته ها و تاکید بر ممنوعیت آن
 
۳. فرصت ۱ تا ۳ ساله سوگرافی بدون نیاز به رادیولوژی به موسسات تازه تاسیس
 
۴. تسریع اصلاح آیین نامه تاسیس موسسات و مراکز تصویربرداری
 
 
۵. موافقت با پیشنهاد مشاور رادیولوژی در معاونت درمان
 
۶. کمک به اصلاح استانداردهای خدمت بویژه اکوی قلب جنین

jan4

 

jan1

jan2

jan3