وبینار سونوگرافی تخصصی و اکوکاردیوگرافی جنین(بخش اول)

 وبینار  سونوگرافی تخصصی و اکوکاردیوگرافی جنین-پنجشنبه 27شهریورماه 1399 از ساعت 17:00 تا 20:00 به صورت آنلاین(دارای 3 امتیاز بازآموزی در صورت پاسخ به 80 درصد سوالات در نرم افزار cmequiz) ثبت نام سامانه آموزش مداوم  www.ircme.ir  میباشد .

راهنمای استفاده از اپلیکیشن آموزش مداوم و نحوه شرکت در کوییز


eko1  

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

27/06/99

17:00-17:20

Imaging Optimizing in Grayscale and Color Doppler

دکتر مرتضی صانعی طاهری

رادیولوژیست

 

17:20-17:40

نقش stic و 4d در اکو

دکتر محمد زارع مهرجردی

رادیولوژیست

 

17:40-18:00

نمای 4c

دکتر محمدحسین علم الهدایی

رادیولوژیست

 

18:00-18:20

نمای 3v

دکتر محمد علی کریمی

رادیولوژیست

 

18:20-18:40

نمای lvot

دکتر محمدرضا مرادی

رادیولوژیست

 

18:40-19:00

نمای rvot

دکتر الهام اقبالی

رادیولوژیست

 

19:00-19:20

بررسی ریتم قلب

دکتر رضا گرامی

رادیولوژیست

 

19:20-19:45

اکوی سه ماهه اول

دکتر الهام کشاورز

رادیولوژیست

 

19:45-20:00

پرسش و پاسخ