سمینار دوروزه سونوگرافی کالر داپلر(اندام ها، جنین، کلیه و کاروتید)

انجمن رادیولوژی ایران با همکاری انجمن رادیولوژی مازندران و دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار میکند.

زمان برگزاری:10 و 11 بهمن ماه 1398

دارای 9/75 امتیاز بازآموزی

دبیر برنامه :دکتر راحله مهرآئین

سخنرانان:

دکتر مرتضی صانعی طاهری

دکتر علیرضا ابریشمی

دکتر ناصر قائمیان

دکتر راحله مهرآئین

مکان برگزاری:بابل-بیمارستان آیت الله روحانی بابل

روز اول:

 

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و...

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

پنج شنبه

10/11/98

08:00-09:00

داپلر ورید های اندام تحتانی(Mapping)

 

 

دکتر مرتضی صانعی طاهری

 

رادیولوژیست

09:00-10:00

داپلر کلیه ها

دکتر علیرضا ابریشمی

رادیولوژیست

10:00-10:30

استراحت و پذیرایی

10:30-11:30

داپلر اندام فوقانی(شریان، ورید، فیستول، قبل و بعد از جراحی فیستول)

دکتر علیرضا ابریشمی

 

رادیولوژیست

11:30-12:00

 

داپلر  ورید اندام تحتانی(DVT

 

دکتر مرتضی صانعی طاهری

 

رادیولوژیست

12:00-12:30

داپلر توده های پستان

دکتر ناصر قائمیان

رادیولوژیست

12:30-13:30

نماز و ناهار

13:30-14:00

داپلر شریان کاروتید

دکتر راحله مهرآیین

رادیولوژیست

14:00-15:00

داپلر جنین

دکتر مرتضی صانعی طاهری

رادیولوژیست

 

 

 

روز دوم:

 

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و...

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

جمعه

11/11/98

09:00-10:30

Board Review برای دستیاران

دکتر مرتضی صانعی طاهری

رادیولوژیست