گزارش کنکره رادیولوژی فرانسه

 farance

به نام خدا

 دکتر لیلا آقاقروینی متخصص رادیولوژی ودانشیار وعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم .

 درمهر ماه سال 1398 (اکتبر 2019 ) از طرف انجمن رادیولوی ایران ، به عنوان نماینده در کنگره رادیولوژی فرانسه شرکت کردم.

بنا به درخواست و عنوان های درخواستی کنگره فرانسه که عنوان های  پیشنهادی اینجانب در محتوای کنگره بود، مبحث  Oncologic imaging and Interventional radiology

       Diagnostic oncologic imaging of Thyroid nodules and case reviews

مورد پذیرش قرار گرفت. کنگره در تاریخ 10 الی 14 اکتبربرگزار میشد و من در تاریخ 9 اکتبر جهت شرکت در کنگره عازم پاریس شدم.

 کنگره در محل اصلیPalais Des Congres Parisدرطبقات دوم الی چهارم برگزار شد.   

در طبقات دوم و سوم نمایشگاه کمپانی و شرکت های مختلف دستگاه های گرافی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ام ار ای، ماموگرافی، اینترونشن از قبیل آنژیوگرافی و انواع مختلف وسایل اینترونشن، انواع فانتوم جهت انجام بیوپسی ارگان های مختلف و از همه جالب تر وجود حضور شرکت های مختلف و دستگاه های مختلف سونوگرافی با ارجحیت آخرین و کامل ترین مدل ها بود که village of Ultrasound

در محیطی کوچک به رقابت علنی وآشکار می پرداختند و افرادی که به قصد خرید یا آشنایی با تکنولوژی های جدید دستگاه های مختلف سونوگرافی مراجعه می کردند می توانستند به طورHands on  برروی مدل های انسانی موجود سونوگرافی کنند و با دید بهتر دستگاه مورد نیاز رو خریداری کنند .

سالن های سخنرانی ها در راهروهای جانبی طبقات در هر طرف وجود داشت و اکثر سخنرانی ها به زبان فرانسه بود.

تعداد زیادی رادیولوژیست عمدتا از کشورهای فرانسه و آفریقایی تابع فرانسه یا کشورهایی که آشنایی کامل به زبان فرانسه داشتند شرکت کردند.

به طور محدود جلسات اینترنشنال به طورمثال در مباحث موسکولواسکلتال با سخنرانیKransdorf Mark from Myoclinic  و جلسات دیگری در مباحث دیگر به زبان های انگلیسی یا پرتقالی نیز برگزار شدند.

سخنرانی من در تاریخ 14 اکتبر ساعت 14 در یک جلسه 2 ساعته در سالن342   به مدت 18 دقیقه به زبان انگلیسی همراه با سخنرانی های 10 دقیقه ای سایر سخنرانان به زبان فرانسوی صورت گرفت و با ارایه عنوان دقیق به ارایه سخنرانی در رابطه با ندول های تیرویید با مروری بر بیماران پرداختم.

درآخرهم اعضای رئیس جلسه بابت اینکه تحقیقات در جریان فعلی  خودم رو از طرف ایران با آنهاShare کردم بسیار تشکر کردند. در هرحال تجربه جالبی بود.  در مقایسه با کنگره جهانی رادیولوژی اروپا، یه نمونه کوچک تری بود وبرای من بسیار جالب بود که در مجموع بر خلاف کنگره رادیولوژی اروپا اکثریت مباحث به زبان فرانسوی است .