دوره ی آموزشی آنلاین تفسیر تصاویر ماموگرافی توموسنتز(3D Breast Tomosynthesis Interpretation)

 

 

کارگاه آموزشی ضروریات تفسیر تصاویر توموسنتز-محل برگزاری:انجمن رادیولوژی ایران

مدت زمان این دوره که توسط FDA تایید شده است 8 ساعت می باشد و شرکت کنندگان تا 90 روز به تصاویر دسترسی خواهند داشت.

جزئیات دوره:

 • بخش اول
 1. مطالب پایه توموسنتز
 2. تفسیر تصاویر توموسنتز (ملاحضات و یافته های مشترک )
 3. مبانی توموسنتز(ابزار تفسیری )
 4. کاربرد عملی توموسنتز
 • بخش دوم
 1. رادیولوژیست ها 40 کیس را مورد بررسی قرار میدهند و نتایج بررسی را ثبت میکنند.
 2. هر پرونده توسط یک صفحه با نتایج و نکاتی برای تفسیر تصاویر ماموگرافی 3 بعدی دنبال می شود.
 • بخش سوم
 1. معرفی نرم افزار C-view
 2. الگوریتم
 3. استفاده از نرم افزار cview
 4. نرم افزار Cviewپزشکی
 • بخش چهارم
 1. شناخت مزایای تصاویر Cview
 2. تشخیص کلسیفیکیشن ها
 3. ضرورت بررسی همزمان تصاویر توموسنتز و Cview
 • بخش پنجم
 1. رادیولوژیست ها 12 کیس توموسنتز را همراه با تصویر Cview بررسی می کنند و یافته های خود را ثبت می نمایند.
 2. هر کیس توسط یک صفحه با نتایج و نکاتی برای تفسیر تصاویر دنبال می شود.

 

 

 شماره حساب  1162214 

شماره کارت  5894631879974871  به نام شرکت تکاپو طب

شماره تلگرام انجمن رادیولوژی ایران   09398039235

شماره فکس انجمن رادیولوژی ایران   02144411224