اطلاعیه جدید کمیته انتخابات الکترونیک انجمن رادیولوژی ایران

armeabi

 

با تشکر از 1198 نفر رادیولوژیستی که با احساس مسئولیت برای شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن رادیولوژی ایران در اول آبانماه 1398 ثبت نام کرده اند. تشکر ویژه نیز داریم از کاندیداهایی که قبول زحمت کرده اند و برای انتخاب شدن در معرض رای و داوری همکاران قرار گرفته اند. تا کنون 2 نفر از کاندیداهای محترم (جناب آقای دکتر احد صالحی و جناب آقای دکتر منوچهر نظری ) از حضور در انتخابات انصراف داده اند.
ضمن تشكر از كانديدا هاي محترم كه احساس مسئوليت در اين برهه سرنوشت ساز نمودند چنانچه به هر دليلي مانند كمبود وقت و يا دلايل شخصي ديگر قصد انصراف دارند كتبًا اعلام فرمايند تا از ليست كانديدا ها حذف و به همكاران اعلام گردد.