انتخابات انجمن رادیولوژی شاخه استان قم

LogoISR

 

انتخابات هیئت مدیره انجمن استانی قم در تاریخ 3 تیرماه 1398 در محل سازمان نظام پزشکی با حضور رادیولوژیست های استان قم برگزار گردید.
در این انتخابات که با حضور سرکارخانم دکتر معصومه سلامتی به عنوان ناظر و نماینده انجمن رادیولوژی ایران برگزار شد.
آقایان دکتر علی اصغر ملائی، دکتر حسین پاسائیان و دکتر علیرضا شاه حمزه، دکتر محمدرضا جعفری و دکتر علی اصغرقاسمیان مقدم، به عنوان اعضای اصلی و دکتر محمدرضا قاسمیان به عنوان عضو علی البدل و آقای دکتر سیدعلی چاوشی به عنوان بازرس انتخاب شدند که از میان اعضای اصلی جناب آقای دکتر ملایی به عنوان رئیس، دکتر پاسائیان به عنوان نائب رئیس و دکتر شاه حمزه به عنوان دبیر انجمن رادیولوژی شاخه استان قم انتخاب گردیدند.