کورس کامل مروری بر تصویربرداری Breast- بیمارستان لبافی نژاد-فروردین

 انجمن رادیولوژی ایران با همکاری گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برگزار می کند:

کورس کامل مروری بر تصویربرداری Breast

       دبیر برنامه:دکتر امین آستانی

  تهران--بیمارستان شهید لبافی نژاد

  دارای امتیاز بازآموزی

 فروردین1398  23      

 

1

 

 

آدرس محل برگزاری: تهران پاسداران- بوستان نهم- بیمارستان شهید لبافی نژاد-سالن آمفی تئاتر

ثبت نام :02144474815 انجمن رادیولوژی ایران