فراخوان جایزه علمی دکتر بنکدارپور برای پژوهش برتر دستیاری

🔴دستیاران رادیولوژی در حال تحصیل و یا حداکثر 6 ماه پس از فارغ التحصیلی می توانند جهت شرکت در جایزه معتبر علمی دكتر #بنكدارپور کلیه فعاليتهاي پژوهشي خود را شامل مقالات پذیرفته شده یا چاپ شده که حداكثر دوسال از انتشار آنها گذشته باشد، حداکثر تا تاریخ 28 اسفند ماه به شماره
+98 939 803 9235
تلگرام انجمن رادیولوژی ارسال نمايند. ✅لطفا در هنگام ارسال سوابق عنوان شركت در جايزه علمي دكتر بنكدارپور قيد شود
✅.بعد از داوري فعاليت هاي پژوهشي ،اين جايزه همزمان با سي و پنجمين كنگره راديولوژي ايران اهدأ خواهد شد