سامانه ارزشیابی ورود به طرح غربالگری کشوری سندرم داون درسال 98 برای داوطلبان جدید

 

در راستای اجرای برنامه غربالگری سندرم داون در کشور مطابق با بخشنامه زیر همچون سالهای قبل اعضاء محترم انجمن که تا کنون در آزمون شرکت نکرده اند و کسانی که در مراحل قبل تصاویر ارسالی آنها مورد تایید قرار نگرفته است میتوانند با ورود به سامانه زیر نسبت به ارسال تصویر سونوگرافی بیمار جهت شرکت در آزمون اقدام نمایند.

برای ورود به سامانه آزمون اینجا کلیک کنید .   پس از ورود به پانل کاربری گزینه آزمون ها را انتخاب کنید.

gharbalgari