بیمه نامه مسئولیت حرفه ای ومدنی رادیولوژیستها*

بیمه نامه مسئولیت حرفه ای ومدنی رادیولوژیستها

 

همانند سایر پزشکان، رادیولوژیست ها هم در معرض شکایت و... هستند، و در سال های اخیر با اتفاقاتی که برای جامعه پزشکی افتاده ، این مسئله پررنگ تر شده است.

یکی از راه هایی که می توان این خطر را کم کرد و از عوارض آن کاست، بیمه مسئولیت حرفه ای است.

با توجه به ماهیت عملکرد رادیولوژیست ها، که اکثرا تشخیصی و بدون مداخله است، اشتباهاتی که ممکن است بروز کند در مباحث حقوقی و انتظامی با خطاهایی که از سایر همکاران دیده می شود متفاوت است.

بیمه نامه هایی که بطور معمول توسط بیمه ها ارائه می شوند، بصورت عمومی است ،و ممکن است برخی از موارد را پوشش ندهد.

بطور کلی همه شرکت های بیمه ای در چهارچوب مقررات کلی بیمه مرکزی، نسبت به ارائه بیمه نامه مسئولیت اقدام می کنند و تفاوت بیمه نامه ها در نحوه استنتاج از این مقرارت کلی است.

بیمه نامه مسئولیت دو قسمت دارد، شرایط عمومی که در اغلب بیمه نامه ها مشترک است و شرایط خصوصی که تعهدات خاص آن بیمه نامه است . و تفاوت بیمه نامه ها در شرایط خصوصی است.

تهیه بیمه نامه ای که بتواند موارد خطاها و قصورهایی که متوجه رادیولوژیست ها است را پوشش دهد، اهمیت بسزایی دارد.

در همین راستا،کمیته حقوقی انجمن رادیولوژی با هدایت هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران، در صدد تهیه بیمه نامه ای برای همکاران برآمد که بتواند بیشترین پوشش را در رابطه با رادیولوژیست ها داشته باشد.

با کارشناسان حقوقی و بیمه ای جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت با بیمه نامه ای بنام "بیمه نامه مسئولیت حرفه ای و مدنی رادیولوژیست ها " توسط کمیته حقوقی و یکی ازشرکت های بیمه ای تنظیم شد .

تفاوت این بیمه نامه با سایر بیمه نامه ها در شرایط خصوصی بیمه نامه است. در شرایط عمومی همه بیمه نامه ها شبیه بهم هستند. در شرایط خصوصی این بیمه نامه مواردی که بیشتر مربوط رادیولوژیست ها است را پوشش می دهد.

این بیمه نامه، اکثر موارد (نه همه موارد) مد نظر ما را پوشش می دهد، برخی از موارد مد نظر ما مسائل قانونی خاصی دارد که مستلزم مصوبه در بیمه مرکزی است که زمان بر است .

بیمه نامه "بیمه نامه مسئولیت حرفه ای و مدنی رادیولوژیست ها "  درمراحل پایانی است، بزودی آماده ارائه به همکاران خواهد شد، و انجمن رادیولوژی ایران در این زمینه اطلاع رسانی خواهد کرد.

سوال  1 – تفاوت این بیمه نامه با سایر بیمه نامه ها چیست؟

پاسخ : بیمه نامه ها در شرایط خصوصی با هم متفاوت هستند و این بیمه نامه مواردی را که رادیولوژیست ها با آن درگیر هستند را بیشتر پوشش می دهد.

 سوال 2 – آیا خرید این بیمه نامه اجباری است؟

پاسخ  : خیر بیمه مسئولیت پزشکان جزء بیمه های اختیاری است – همکاران می توانند این بیمه نامه را تهیه کنند و یا از سایر شرکت های بیمه، بیمه مسئولیت تهیه نمایند.

 سوال 3 –چرا بیمه آرمان برای تهیه این بیمه نامه انتخاب شد؟

 پاسخ  : پیشنهاد بیمه نامه به اکثر شرکت های بیمه ای دولتی وخصوصی داده شد، و مذاکراتی با شرکت ها انجام شد، برخی از شرکت ها به علل گوناگون شرایط ما را قبول نکردند. در مجموع بیمه آرمان شرایط پیشنهادی ما را پذیرفت و مذاکرات و جلسات برای تهیه بیمه نامه انجام شد ودر نهایت بیمه نامه تکمیل گردید.

سوال 4 – آیا بیمه آرمان معتبر می باشد؟

پاسخ : بلی – بیمه آرمان یک بیمه خصوصی است که از بیمه مرکزی مجوز دارد و پشتوانه آن هم بیمه مرکزی است.(معرفی نامه بیمه آرمان) همچنین می توانید اطلاعات فنی و... بیمه آرمان و مقایسه با سایر بیمه ها را از سایت بیمه مرکزی دریافت نمایید.

سوال 5 – علت اختلاف هزینه این بیمه نامه با سایر بیمه نامه ها چیست؟

 پاسخ : این بیمه نامه بصورت گروهی با همکاری انجمن رادیولوژی ایران تهیه شد، و بعلت اعمال تخفیف گروهی، هزینه این بیمه نامه از سایر بیمه نامه ها کمتر است.

سوال 6 – بیمه نامه قبلی مسئولیت پزشکان که داریم و هنوز زمان اتمام آن نرسیده است را چکار کنیم؟

پاسخ  : دو راه حل وجود دارد :

 الف – بیمه نامه قبلی باشد و بیمه نامه جدید هم تهیه کنید و داشتن دو بیمه نامه هم زمان منع قانونی ندارد و شامل پوشش هر دو بیمه نامه در مقطع زمانی همپوشانی می شوید.

ب- بیمه نامه قبلی را مطابق مفاد قرداد باطل کنید (حق بیمه بصورت روز شمار محاسبه می شود و بقیه هزینه برگردانده    می شود).

سوال 7 – آیا دستیاران می توانند از این بیمه نامه استفاده کنند؟

پاسخ : بله ....

 سوال 8 –آیا همه رادیولوژیست ها می توانند از تخفیف گروهی این بیمه نامه استفاده کنند؟

 پاسخ : همه اعضا انجمن ( رادیولوژیست ها ) و دستیاران می توانند از این تخفیف گروهی استفاده نمایند.

سوال 9- آیا تخفیف عدم خسارت بیمه نامه های مسئولیت سال های قبل، در این بیمه نامه محاسبه می شود؟

پاسخ : بله تخفیف عدم خسارت بیمه نامه های مسئولیت سال های قبل، در این بیمه نامه محاسبه می شود. برای استفاده از این تخفیف، ارائه بیمه نامه سال قبل که تعداد سال های عدم خسارت در آن ذکر شده ، الزامی است.

سوال  10 – چگونه میتوان بیمه نامه مسئولیت حرفه ای رادیولوژیست ها را از بیمه آرمان تهیه نمود؟

پاسخ : این بیمه نامه در تمام شعب و نمایندگی های بیمه آرمان در سراسر کشور قابل تهیه است.

 

قرارداد بیمه آرمان

 

bimeharman

آدرس شعب و نمایندگی ها بیمه آرمان از طریق لینک زیر قابل دسترس می باشد.

مشاهده شعب بیمه آرمان در وب سایت شرکت

 

دانلود فایل اکسل شعب اصلی و نمایندگیهای بیمه آرمان

 نکته : توجه داشته باشید که بیمه آرمان بیمه نامه مسئولیت عادی هم صادر می کند – همکاران حتما بیمه نامه مسئولیت رادیولوژیست ها را از بیمه آرمان بخواهند و از تخفیف بیمه گروهی استفاده کنند و همچنین از تخفیف عدم خسارت سال های قبل

در فیلم زیر توضیحات خانم رویا نبی زاده کارشناس بیمه های مسئولیت  آرمان قابل مشاهده است.

BimeArman

Loading the player...