برگزاری کلاسهای آموزشی مدرسه رادیولوژی دستیاری

کلاس این هفته مدرسه رادیولوژی دستیاری به قرار زیر است.

موضوع :

1- Staging  کانسر رکتوم

2- تصویر برداری شکم حاد

مدرس :

آقای دکتر جعفری سپهر

مکان:

سالن آمفی تئاتر بیمارستان هاشمی نژاد

زمان:

جمعه 3 آذر

ساعت :

ده الی سیزده (10 الی 13)

 

جهت برنامه ریزی ادامه کلاسهای مدرسه رادیولوژی دستیاری به قرار زیر است.

دوشنبه 6 آذر (با توجه به تعطیلی اعلام شده):

مبحث MRI زانو (آقای دکتر سعادت) از ساعت 9 الی 13 (4 ساعت)

جمعه 10 آذر:

تفسير راديوگرافي شكم نوزاد و اطفال (خانم دکتر پاک )

جمعه 17 آذر:

تعطیل