کارگاه سونوگرافی شانه و زانو(دارای امتیاز بازآموزی)

کارگاه سونوگرافی شانه و زانو (دارای امتیاز بازآموزی)

انجمن رادیولوژی ایران با همکاری انجمن رادیولوژی شاخه اصفهان برگزار می کند.

کارگاه عملی دو روزه سونوگرافی شانه و زانو – دارای 10 امتیاز بازآموزی

محل برگزاری: اصفهان خیابان میرداماد – ساختمان داروغه – طبقه دوم – دفترانجمن رادیولوژی شاخه اصفهان

تاریخ برگزاری : 29 و 30 تیرماه 1396 – ظرفیت 15 نفر-

دبیر علمی : آقای دکتر مهدی کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مباحث مورد بحث در کارگاه :

آناتومی شانه و زانو– تکنیک انجام سونوگرافی – تمرین تکنیک توسط شرکت کنندگان، پاتولوژی های شانه و زانوو اینترونشن و کار عملی شرکت کنندگان بر روی بیمار با دستگاه سونوگرافی.

جهت ثبت نام با دفتر انجمن رادیولوژی ایران با شماره 02144474815 خانم بیدگلی از ساعت 9 صبح تا 16بعدظهر روز یکشنبه 11تیرماه 96 تماس بگیرید.

***با توجه به محدودیت ظرفیت، اولویت با افرادی است که تا قبل از تکمیل ظرفیت ،ثبت نام خود را کامل کرده باشند.