جایزه علمی دکتر بنکدارپور سال 1400

دستیاران رادیولوژی در حال تحصیل و یا حداکثر 6 ماه پس از فارغ التحصیلی می توانند جهت شرکت در جایزه معتبر علمی دکتر بنکدارپور کلیه فعالیتهای پژوهشی خود را شامل: مقالات پذیرفته شده یا چاپ شده که حداکثر 2 سال از انتشار آنها گذشته باشد ، حداکثر تا تاریخ 20 اسفندماه به تلگرام انجمن رادیولوژی ایران به شماره  09398039235   ارسال نمایند.