تماس با ما

 

  دفتر انجمن رادیولوژی ایران

  شماره واتساپ پشتیبانی سایت:09025522953

ساعت پاسخگویی از طریق واتساپ : ۸ لغایت ۲۲ 

ساعات کار :8:30 لغایت14:30 روزهای شنبه تا چهازشنبه

 

نام مسئول دفتر: مهسا صبحی

مسئولیت:پیگیری مکاتبات،ارسال پیامک،پاسخگویی تلفنها

تلفن تماس:44462076-44462077-44413686

شماره نمابر:44411224


 

شماره پیامک:20001172

دبیرخانه سمینارها و کنگره ها:

نام مسئول: فاطمه رضایی

مسئولیت:کارشناس آموزش، امور سمینار ها و کنگره ها،دوره های تکمیلی

تلفن تماس:44462078

نمابر:44411224

نمابر:44411224

 

 امور نمایشگاهی

نام مسئول:مهـدی فرجی

مسئولیت:امور نمایشگاهی،امور آگهی ها

تلفن تماس:44400339

شماره نمابر:44411224

 

 

مدیر داخلی انجمن:دکتر فرحـناز فلاحتی

تلفن تماس:44462076-44462077

نمابر:44411224 

مدیریت سایت

نام مسئول: دکتر مرتضی اشرفی

پست الکترونیک:ashrafi@ irsr.org