واحد های مرتبط

 

مركز تحقیقات رادیولوژی نوین و تهاجمی

ماموریت:

رهبری، هدايت، مشاوره و اجرای پژوهشهای سازماندهی شده تلاش کنيم تا با تکميل حلقه های علم، تحقيق، فناوری، توليد و بهره برداری از دانش حاصله، سبب ارتقاء سلامت افراد در ايران و گسترش مرزهای دانش شويم.

 ساختار تشكیلاتی

رئیس مركز: دکتر حسین قناعتی                 

معاون پژوهشی: دکتر کاوس فیروزنیا

اعضای هیات علمی (به ترتیب الفبا ):

دکتر عباس ارجمند شبستری ، دکتر مهدی آل حسین     ،  دکتر خدیجه بخت آور ، دکتر مریم رحمانی ، دکتر رکنی یزدی ،دکتر پیمان سلامتی، دکتر هاشم شریفیان، دکتر علی شکوری راد، دکتر هژیر صابری، دکتر ناهید صدیقی، دکتر کاوه صمیمی     ،دکتر محمدعلی عقابیان   ،   دکتر مهیار غفوری،   دکتر کاوس فیروزنیا،    دکتر حسین قناعتی  ،  دکتر حسن هاشمی 

مدرسه رادیولوژی ایران

ماموریت: تامین نیازهای آموزشی اعضا انجمن پس از فراغت از تحصیل

رئیس مدرسه رادیولوژی: دكتر عبدالرسول صداقت