هیات مدیره و معاونان

 اعضاء هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران

 دکتر جلال جلال شکوهی

رییس هیئت مدیره

دکتر حسین کرم پور

نایب رییس

 

 

 دکتر وحید کریمی

دبیر

 

دکتر ایرج هنر بخش

خزانه دار

 

 

 

 

 

 دکتر مهدی بیطرفان

بازرس


  دکتر علی افخمی

 

   دکتر علی اکبر بهرامی فر

 photo_۲۰۱۷-۰۵-۲۴_۱۵-۴۲-۵۶.jpg      دکتر محمود برفه ای

 

 

 دکتر اکبر ترکی

 

دکتر مسعود حاجی مقصود

 

 

 

 

 

 دکترکوروش عبداللهی فرد

 

 

 

 

 

  دکتر مهیار غفوری

      دکتر منوچهر نظری

     دکتر فرهاد نیاقی

 

 

 معاونین انجمن رادیولوژی ایران

 

دکتر کوروش عبداللهی فرد

معاون اجرایی

 

 

 دکتر کاووس فیروز نیا

معاون پژوهشی

 

دکتر حسن هاشمی

معاون آموزشی