برنامه راهبردی

 

 ماموريت:

انجمن رادیولوژی ایران به عنوان یک انجمن غیر انتفاعی با فعالیت در حیطه رادیولوژی در زمینه های مشاوره، آموزش، اطلاع رسانی و تحقیق تاسیس گردیده است.

خدمات انجمن در این حوزه بدون حد و مرز به نظام  سلامت كشور و همه زير نظامهاي آن مشتمل بر وزارت بهداشت، مراکز تحقیقاتی، بیمارستانها و مراکز پزشکی آموزشی درمانی، انجمن های علمی و تخصصی پزشکی و مردم در حوزه جغرافیایی ملی و منطقه ای با بالاترین کیفیت ارائه می گردد.

در راستای این ماموریت توجه به مسایل صنفی اعضاء انجمن اصل محوری فعالیتها به حساب می آید.

ارزشها:

تلاش بر آن است تا در راستای دستیابی به اهداف تشکیلات،  ارزشهای زیر سرلوحه عمل قرار گیرند: 

     1- گسترش، پيشبرد و ارتقاي دانش رادیولوژی در تمام سطوح  کشور در جهت برقراری عدالت اجتماعی

     2- همكاري با دستگاههاي اجرايي نظام سلامت، حوزه های آموزشي و پژوهشي با هدف تسهیل و هم افزایی

     3- ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي توليد دانش در زمینه تجهیزات تصویربرداری در داخل کشور

     4- رعایت اخلاق حرفه ای و انساني

چشم انداز:

ایفای نقش محوری و موثر در آموزش، پژوهش، اطلاع رسانی و مشاوره در حوزه رادیولوژی در سطح منطقه

اهداف کلی:

      تبديل شدن به كانون ملي آموزش و تحقیقات در زمینه رادیولوژی

     1- مرتفع ساختن نيازهاي آموزشی – تحقیقاتی جامعه پزشكي درزمینه رادیولوژی
     2- توسعه تحقيقات  در زمينه رادیولوژی به  منظور استفاده از توانايی های بالقوه و بالفعل محققين
     3- همکاری  با  سایر انجمنهای علمی و مراکز پژوهشی  مرتبط با رادیولوژی داخل و خارج از کشور
     4- ساماندهی تشکيلات و فرآيند های مرکزی  

 

فعالیتها:

مهمترین فعالیتهای انجمن رادیولوژی ایران عبارتند از: 

 • برگزاری کنفرانس ها و سمینارها علمی پژوهشی موردی و ادواری  در سطح ملی و منطقه ای
 • ارائه آموزشهای  تخصصی  رادیولوژی
 • تدوین مواد آموزشی در زمینه رادیولوژی
 • حمایت از فعالیتهای کاربردی و تولیدی در زمینه رادیولوژی
 • حمایت از انجام پژوهشهای رادیولوژی در جهت ارتقاء سطح سلامت 
 • برقراری ارتباط با  سایر انجمنها و سازمانهای مرتبط با حوزه  رادیولوژی در سطح ملی و بین المللی و ایجاد همکاری های فی مابین
 • جلوگيري از دخالت غير راديولوژيست ها در امور تصویربرداری
 • همكاري با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي در جهت تدوين و تعيين تعرفه هاي خدمات تصويربرداري
 • خدمات مشورتي به معاونت هاي مختلف وزارت بهداشت
 • همكاري با تعاوني راديولوژيست هاي ايران در جهت تامين نيازهاي تجهيزات مصرفي راديولوژي با قيمت مناسب
 • همكاري با شركتهای توليد كننده و وارد كننده تجهيزات پزشكي ويژه راديولوژي
 • همكاري نزديك با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در جهت تدوين و تصويب آيين نامه موسسات و مراكز تصويربرداري كشور
 • اطلاع رسانی به عموم جامعه رادیولوژیست ها با انتشار خبرنامه و اداره سایتانجمن
 • ارائه خدمات مشاوره ای به همکاران رادیولوژیست و دستگاههای اجرایی کشور
 • ارتباطات بين المللی و حضور در کنگره های معتبر بین المللی
 • انتشار کتب و نشريات علمی مرتبط به رادیولوژی
 • ايجاد ارتباط بين رادیولوژیستها  و انجمنهای رادیولوژی استانی و مرکز

ايجاد فرصت های مطالعاتی کوتاه و دراز مدت رادیولوژیستها

برنامه راهبردی آموزش مداوم انجمن رادیولوژی ایران