انجمن مرکزی

 

به نام خدا

انجمن رادیولوژی ایران

انجمن رادیولوژی ایران  در سال 1345 توسط مرحوم دکتر روح الامینی تاسیس شد، این انجمن در آغاز هم نقش یک نهاد تخصصی و نیز یک انجمن علمی با تمرکز بر علم و طبابت رادیولوژی در ایران را داشت.

این انجمن در حال حاضر بیشتر از 2000 عضو و 20 شاخه استانی در شهر های بزرگی مانند اصفهان و تبریز دارد

انجمن رادیولوژی ایران دارای کمیته های تخصصی بسیاری متشکل از اساتید دانشگاهی و متخصصین مجرب می باشد  که کار آموزش و مشاوره های تخصصی را در زمانهای تصمیم گیری انجام میدهند.

فعالیتهای علمی انجمن شامل برگزاری کنگره های سالانه است که مهم ترین آنها کنگره رادیولوژی ایران،بزرگترین گردهمایی رادیولوژیستها و سایر  متخصصین علوم  مرتبط با رادیولوژی ، و نیز کنفرانس های مختلف تصویربرداری در کنار بسیاری دیگر از دوره های بازآموزی در کشور می باشد.

کنگره آینده  رادیولوژی ایران در اردیبهشت ماه سال 1398 افتخار دارد که میزبان میهمانانی از سایر کشورهای دنیا باشد.همچنین نمایشگاه تجهیزات پزشکی در حاشیه کنگره رادیولوژی ایران محلی برای نمایش آخرین دستاوردهای تجهیزات پیشرفته است که توسط شرکتهای داخلی و یا نمایندگان شرکتهای بین المللی ارائه می گردد.

مجله رادیولوژی ایران نیز با همکاری انجمن رادیولوژی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران  به زبان انگلیسی منتشر می گردد.

 انجمن رادیولوژی ایران   نقش مشاوره ای در آیین نامه های مربوط به رادیولوژی کشور و سیاستگذاری و تصمیم گیری با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی کشوروبه این ترتیب نشان دادن مرزهای تخصصی رادیولوژی در سطوح ملی دارد. انجمن رادیولوژی ایران عضو اتحادیه انجمنهای تخصصی نیز می باشد.