البرز

ریاست هیات مدیره :   

دکتر علیرضا سرزعیم

 

 اعضاء هیات مدیره :

دکتر عبدالرسول صداقت  نائب رئیس

دکتر رامین رسولی فر      دبیر

دکتر علی افخمی اردکانی   خزانه دار

دکتر سیروس طالب نژاد  

دکتر زهرا شکری       

دکتر شهاب ایزدی        

دکتر بابک ترجمان        بازرس


  

 

 

 

اخبار انجمن :                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

آدرس :

کرج ، آزادگان، بلوار بسیج(45 متری کاج)،نبش خ شهید سیدی جنوبی، نظام پزشکی کرج بزرگ

تلفن 4-32534241   نمابر 32520183

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                          

2366783