• 1-عضو فعال

  2,000,000 ريال

  عضو فعال Active Member: متخصص راديولوژي كه حق عضويت خود را پرداخت نموده

   تلفن تماس دفتر انجمن

  44462076 - 44462078

 • 5- - عضو دستياري

  رایگان!

  عضو دستياري Resident Member: دستياران راديولوژي