کتاب جامع آیین نامه ها و مقررات تاسیس مراکز تصویربرداری پزشکی

 

کتاب حاضر مجموعه ای از قوانین و مقررات و آیین نامه های جاری کشور در خصوص تاسیس مراکز تصویر برداری پزشکی است

علاوه بر آن مباحث فنی کاربردی در زمینه های نقشه ساختمان ، برق ، تجهیزات و ... که در جریان راه اندازی یک مرکز باید مد نظر قرار گیرد در این کتاب گنجانده شده است

عرضه کتاب به اعضای انجمن رادیولوژی ایران به صورت رایگان میباشد (تنها هزینه ارسال کتاب دریافت خواهد شد)

اعضای محترم انجمن میتوانند با شماره تلفنهای زیر با دفتر انجمن تماس بگیرند و پس از همانگی کتاب برای ایشان ارسال خواهد شد

44462076 - 44462077

ketab2