قابل توجه همکاران رادیولوژیست


 

اخبار تخصصی

اخبار عمومی

 CAR2016 (Canadian association of radiologist)

CAR2016 (Canadian association of radiologist)

این آگهی جهت اطلاع اعضاء انجمن می باشد و انجمن راد...
برای پرداخت یارانه پنهان از جیب پزشکان نگرانیم

برای پرداخت یارانه پنهان از جیب پزشکان نگرانیم

دکترعلیرضا زالی ؛رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری...
No result...