اخبار تخصصی

فرآیند برگزاری مجمع عمومی در کنگره

فرآیند برگزاری مجمع عمومی در کنگره

اعضای محترم انجمن رادیولوژی ایران در پی آگهی های ن...
فرآیند انتخابات کمیته ها

فرآیند انتخابات کمیته ها

فرايند برگزاري جلسه كميته هاي انجمن همزمان با كنگ...
اهدای درسنامه پرتوشناسی بالینی به اعضای انجمن

اهدای درسنامه پرتوشناسی بالینی به اعضای انجمن

قابل توجه اعضای محترم انجمن رادیولوژی ایران نسخه ف...
فراخوان اعلام نامزدی برای عضویت در هیات مدیره‎

فراخوان اعلام نامزدی برای عضویت در هیات مدیره‎

"اعضای محترم انجمن رادیولوژی ایران مستحضر هستید د...

اخبار عمومی

رادیولوژی در طرح سلامت کشوری

رادیولوژی در طرح سلامت کشوری

به نام خدا طرح تحول سلامت کشور با اهدافی مشتمل بر...
تور AOCR 2014  آسیا- اقیانوسیه ژاپن

تور AOCR 2014 آسیا- اقیانوسیه ژاپن

طی مذاکره با آژانس فطرس و بررسی شکایت دوستان در م...
انعکاس بین المللی فشارهای اقتصادی بر پیکر تصویربرداری پزشکی ایران

انعکاس بین المللی فشارهای اقتصادی بر پیکر تصویربرداری پزشکی ایران

انعکاس بین المللی فشارهای اقتصادی بر پیکر تصویربر...
دیدار دکتر زالی با اعضای ستاد ترویج اخلاق سازمان نظام پزشکی

دیدار دکتر زالی با اعضای ستاد ترویج اخلاق سازمان نظام پزشکی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در دیدار با اعضای ستاد...
مکاتبه سازمان نظام پزشکی برای مالیات پزشکان

مکاتبه سازمان نظام پزشکی برای مالیات پزشکان

برای دانلود فایل اینجا را کلیک کنید
دفاعیه انجمن برای پرونده سازمان تعزیرات حکومتی - 92/3/4

دفاعیه انجمن برای پرونده سازمان تعزیرات حکومتی - 92/3/4

رئیس محترم شعبه 55 سازمان تعزیرات حکومتی تهران بر...