اخبار عمومی

تور AOCR 2014  آسیا- اقیانوسیه ژاپن

تور AOCR 2014 آسیا- اقیانوسیه ژاپن

طی مذاکره با آژانس فطرس و بررسی شکایت دوستان در م...
انعکاس بین المللی فشارهای اقتصادی بر پیکر تصویربرداری پزشکی ایران

انعکاس بین المللی فشارهای اقتصادی بر پیکر تصویربرداری پزشکی ایران

انعکاس بین المللی فشارهای اقتصادی بر پیکر تصویربر...
دیدار دکتر زالی با اعضای ستاد ترویج اخلاق سازمان نظام پزشکی

دیدار دکتر زالی با اعضای ستاد ترویج اخلاق سازمان نظام پزشکی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در دیدار با اعضای ستاد...
مکاتبه سازمان نظام پزشکی برای مالیات پزشکان

مکاتبه سازمان نظام پزشکی برای مالیات پزشکان

برای دانلود فایل اینجا را کلیک کنید
دفاعیه انجمن برای پرونده سازمان تعزیرات حکومتی - 92/3/4

دفاعیه انجمن برای پرونده سازمان تعزیرات حکومتی - 92/3/4

رئیس محترم شعبه 55 سازمان تعزیرات حکومتی تهران بر...
اطلاعیه وزارت بهداشت در مورد آموزشهای آزاد

اطلاعیه وزارت بهداشت در مورد آموزشهای آزاد

اطلاعیه وزارت بهداشت در خصوص حدود وظایف و نحوه فعا...